• STORSKALA SOLVARMEINSTALLATIONER

    Solen står op hver dag. Ud over at give lys og liv producerer solen enorme mængder energi – og varme. Med et storskala solvarmeanlæg fra Arcon-Sunmark kan man høste solens stråler og udnytte dem til faste og lave omkostninger. Solen leverer den reneste energi. Den støjer ikke, giver ingen lugtgener, udleder ikke CO2, og så er den tilmed ganske billig at udnytte. Vi har nøglen til at levere den optimale løsning, der får solvarmen til at fungere som et væsentligt supplement, lige meget hvilken type brændsel der i øvrigt anvendes. Det er baggrunden for vores påstand: Verdens bedste energi er gul. Den giver bedre økonomi, er bedre for miljøet og sikrer bedre ressourceudnyttelse.

BEDRE ØKONOMI

Prisen for solens stråler er altid den samme: Nul. Selv når man medregner omkostninger til anlæg og udstyr, vil storskala solvarme give de lavest mulige energiomkostninger. Det betyder, at energiprisen kan fastholdes på et lavt niveau. Mens prisen for fossile brændstoffer går op og ned, vil prisen for solvarme ligge fast. Alle omkostninger er kendt lige fra starten. Det betyder, at prisen for en MWh kan lægges fast for en 25-årig periode. Det er uafhængighed!

BEDRE FOR MILJØET

Solen er den reneste af alle energiformer og den mest kraftfulde kilde til vedvarende energi. Den udleder ingen CO2. En typisk solvarmeinstallation vil reducere et fjernvarmeværks CO2 udledning med ca. 2 tons pr. år for hver husstand, der er tilsluttet. Ydermere giver solvarme hverken støj- eller lugtgener og ej heller nogen negativ påvirkning af miljøet.

BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE

Optimeret og effektiv installation af et perfekt solvarmesystem kræver ekspertise. Vores mange års erfaring og utallige referencer har givet os et unikt indblik i de forskellige processer i forbindelse med planlægning og installation af et anlæg. Vi har optimeret hver enkelt projektfase. Fra planlægning til finansiering, fra konstruktion til installation og til perfekt drift.

STØRRE ER BEDST

Et storskala solvarmeanlæg er 4-6 gange så effektivt som de mindre solvarmeanlæg installeret på villaer og parcelhuse. Tre storskala solfangere kan levere lige så meget energi, som der skal til for at forsyne et standard enfamilieshus med fjernvarme.

GENNEMTÆNKT, GENNEMTESTET

Solvarme er en velkendt teknologi, gennemtænkt og testet gennem årtier og nu bragt videre til næste generation med storskala anlæggene. Resultaterne er veldokumenterede. Storskala solvarmeløsninger indgår allerede i mange både nationale og internationale energiplaner for fremtiden.

DET PERFEKTE MATCH

Solvarme er det perfekte match til andre energityper. Om sommeren producerer solvarmeanlæg mest energi og kan dække størstedelen af behovet, mens andre energityper kan levere det nødvendige supplement om vinteren.

LISTEN ER NÆRMEST ENDELØS...

  • Solvarme er omkostningseffektiv.
  • Solvarme fastholder energiomkostningerne på et fast, lavt niveau.
  • Solen er den reneste af alle energikilder
  • Solvarme kan lagres.
  • Solvarme kan transporteres.

SOLVARME VIRKER OGSÅ, NÅR DET ER OVERSKYET

Hvad sker der med et solvarmeanlæg, når det er overskyet? Som de fleste nok er klar over,kan man være så uheldig at blive solskoldet, selv om solen ikke er fremme. Det er fuldstændig det samme med solvarmen, og derfor virker den også, selv om himlen måske er overskyet – men selvfølgelig med mindre kraft. Det vigtige er, at et solvarmeanlæg ikke behøver solskin hele tiden for at fungere effektivt. Se nogle af solvarmeanlæggenes produktion her solvarmedata.dk

SOLVARME KAN LAGRES

Energien i varmt vand lagres og bruges til at udligne temperaturforskelle fra dag til nat, og den kan sågar sæsonlagres fra sommer til vinter. Herved forlænges perioden, hvor solvarmen kan anvendes, og det gør solvarmeløsningerne endnu mere fordelagtige.

SOLVARME KAN TRANSPORTERES

Solvarmeanlægget skal ikke nødvendigvis være placeret lige ved siden af de tilsluttede husstande. Anlægget kan ligge uden for byen, og energien kan transporteres derfra til de husstande, der er tilsluttet fjernvarmeværket.

Vil du vide mere?

Kontakt os, så vi kan drøfte jeres specifikke forhold og behov.