Mere effektiv industriel procesvarme

Da industrivirksomheder bruger energi både til opvarmning og til industrielle processer, kan de få det fulde udbytte af de høje temperaturer, der kan opnås med et solvarmesystem.

Procesvarme

FASTE, LAVE PRISER

Bliv uafhængig af svingende energipriser! Hvorfor ikke fastlåse virksomhedens energiomkostninger på et minimum? Med en Arcon-Sunmark løsning er prisen for solvarme lagt fast i de næste 25 år, hvilket gør det meget lettere at budgettere.

GRØNT IMAGE

Der fokuseres i stigende grad på at minimere den negative påvirkning af miljøet. Solen er den mest miljøvenlige energikilde, og ved at installere et solvarmeanlæg sender man et signal om, at man ønsker at beskytte miljøet – hvilket igen giver et grønt og mere positivt image.

INTEGRATION MED DET EKSISTERENDE SYSTEM

Solvarmeanlægget kan integreres med virksomhedens eksisterende udstyr og gøre den samlede energiløsning optimal.

FREMTIDSSIKREDE LØSNINGER

Prisen på brændstof går op og ned. Men prisen på at høste solens stråler vil altid ligge på det samme lave niveau. Det betyder at jo større en del af energien, der dækkes af solvarme, desto bedre er det for kunderne.

SPECIALUVIKLET KONCEPT TIL MINEINDUSTRIEN

Den præcise og stabile temperatur fra solvarmen er af stor værdi f.eks. i forbindelse med de elektrokemiske processer i kobberindustrien. Resultatet er en mere effektiv produktion, bedre produktkvalitet og højere fortjeneste. Arcon-Sunmark har vidtrækkende knowhow inden for mineindustrien. Vi har udviklet et specielt minekoncept, som bl.a. omfatter særlige ørkensolfangere, et rengøringssystem for solfangerne samt særlige procedurer for mineinstallation. Derfor er solvarme et væsentligt aktiv for processerne i mineindustrien, for produktion og rengøring af metalliske og ikke-metalliske salte, for tørring af koncentrat, aflejring og salte, for bunkeudvaskning af jod, sekundære og primære kobbersulfider og øvrige processer.

Vi forener teknologi i verdensklasse med intelligente løsninger

Vil du vide mere?

Kontakt os, så vi kan drøfte jeres specifikke forhold og behov.