Anlæg i Silkeborg idriftsat på rekordtid

6. januar 2017

I løbet af de seneste syv måneder er en lastbil 445 gange kørt ind til Arcon-Sunmark i Skørping for at blive læsset med solfangere til verdens største solvarmeanlæg i Silkeborg. Anlægget består af 12.436 solfangere på hver 12,6 m2, hvilket tilsammen giver et solfangerfelt på 156.694 m2. På en solskinsdag i sommerhalvåret cirkulerer der 2,7 millioner liter vand i timen igennem de 850 rækker solfangere, som er forbundet med varmeværket via 1,2 kilometer fjernvarmerør. Solvarmeanlægget er en del af en større ombygning på kraftvarmeværket ved Silkeborg, og solvarmeproduktionen kan dække det årlige varmebehov for 4.400 husstande eller 20 % af det samlede varmebehov i Silkeborg.

”En femtedel af Silkeborgs varmeforbrug bliver nu dækket af solvarme, og det er vi stolte over at have været med til at realisere sammen med Silkeborg Forsyning. Projektet er et bevis på, at en omlægning til vedvarende energi ikke behøver at være en tung og lang proces, men kan realiseres hurtigt og effektivt,” siger Søren Elisiussen, adm. direktør i Arcon-Sunmark.

Aftalen om opførelsen af verdens største solvarmeanlæg blev indgået af Silkeborg Forsyning og Arcon-Sunmark i februar 2016. I maj begyndte arbejdet på Sejling Hede, og med udgangen af december er anlægget blevet idriftsat.

Erfaring - nøglen til succes
På trods af at solvarmeanlægget i Silkeborg er mere end dobbelt så stort som det hidtil største, der ligger i Vojens, er der på ingen måde tale om noget eksperiment. Arcon-Sunmark har nemlig opført flere storskala solvarmeanlæg end nogen anden leverandør i verden, og det er også baggrunden for, at man har kunnet håndtere projektet og levere det klar til idriftsættelse på blot syv måneder.

”Gennem årene har vi opbygget en solid viden og erfaring inden for etablering af meget store solvarmeanlæg både i Danmark og internationalt. Men Silkeborg er med dets enorme størrelse og stramme tidsramme et unikt projekt, og derfor skal der lyde stor ros herfra til alle, som har været involveret og bidraget til opførelsen af det,” siger Søren Elisiussen. 

Fakta om solvarmeanlægget:
Antal solfangere: 12.436
Solfangerarela i m²: 156.694 (verdens største ultimo 2016)
Beliggenhed: Sejling Hede ved Silkeborg
Beregnet årlig produktion: 80.000 MWh
Andel af samlet varmebehov: 20 % (resten dækkes af naturgas og overskuds-el)
Antal almindelige parcelhuses årlige behov dækket: 4.400
Idriftsættelse: Ultimo 2016
Levetid: Minimum 25 år

Mere information kan findes i vores fotogalleri fra projektet i Silkeborg