Arcon-Sunmark øger omsætningen med 50 procent

26. januar 2016

Energy Supply, 26. januar 2016 08:26 - Af Maria Berg Badstue Pedersen    

Tre års fokus på det, ”man er bedst til”, har i 2015 givet bonus hos solfangerproducenten Arcon-Sunmark, der melder om kraftig vækst i både top og bund.

- I 2012 startede vi en omstrukturering. Vi nedprioriterede turnkeyprojekter og valgte at fokusere på det, vi er bedst til nemlig at producere og levere solfangere. Det betød, at vi fik videreudviklet vores kompentencer inden for design, beregninger og komponenter, fortæller adm. direktør Søren Elisiussen til Energy Supply og uddyber:

- Du kan godt blive verdens bedste til at lave en solfanger, men på et tidspunkt bliver yderligere optimeringer for dyre. Derfor begyndte at vi at fokusere på alt det uden for solfangeren: installering, produktionsgange, styring og overvågning. Vi fik en større forståelse for forretningen og markedet.

Og netop den større forståelse for forretningen og markedet kan man se resultatet af i det endnu ikke offentliggjorte regnskab for 2015.

- Vi har en vækst på mere end 50 procent på omsætningen og bundlinjen er kraftigt forbedret. Det ser meget positivt ud, siger Søren Elisiussen, der ikke vil sætte konkrete tal på hverken top- eller bundlinje.

Skruer op for turnkey igen
Da man i 2012 rettede fokus indad betød det også, at man måtte droppe de helt store turnkey-projekter. Men efter halvandet år synes Søren Elisiussen, at man havde så meget styr på de indre linjer, at man igen kunne udvide forretningen.

- I 2013 fik vi således muligheder for turnkey igen, og det er steget både i 2014 og 2015. Og uden for Danmark er det en forudsætning. Vi laver også andre projekter, men i udlandet er turnkey vores fokus, fortæller Søren Elisiussen, der også har andre punkter på dagsordenen for 2016.

- Vi har et stort fokus på markeder uden for Danmark. Vi vil gerne have fjernvarmeteknologien med solvarme ud over landets grænser. Vi har udpeget særlige fokusmarkeder, for eksempel Østrig og Tyskland, hvor vi har etableret selskaber, fortæller han.

Derudover har Arcon-Sunmark etableret partnerskaber i Italien, UK og Chile - og netop i sidstnævnte land er der andet og mere end fjernvarme på vej.


Proces på verdensmarkedet
Før februar 2015 havde Sunmark Solutions haft særligt fokus på levering af solfangeranlæg til procesvarme i udlandet, mens Arcon Solar primært fokuserede på fjernvarme i Danmark. Men efter fusionen mellem parterne ser verdensbilledet helt anderledes ud.

- Nu har vi integreret de to virksomheder med hinanden og bygger videre på de kompetencer Sunmark havde inden for proces. Procesvarme herhjemme er ikke så stort, så vi fokuserer på procesvarme til blandt andet minedrift i Sydamerika. De bruger enorme mængder varme og har et stabilt behov for det. Solindstrålingen på vores anlæg er tre gange så stor som herhjemme, og derfor er effekten også tre gange så stor, fortæller Sørens Elisiussen.

Arcon-Sunmark har senest indgået en aftale med det mexicanske mineselskab Peñoles om at bygge et solvarmeanlæg med et solfangerareal på 6.270 m2 til kobberminen Milpillas.

Når Arcon-Sunmark vender blikket mod markeder uden for Danmark, er det ikke ud fra den overbevisning, at det danske marked er solfangermættet - langt fra.

- Det danske marked er ikke udtømt endnu, og vi satser stadig på salg til fjernvarmeværker, der endnu ikke har investeret i et solfangeranlæg, fortæller Søren Elisiussen og tilføjer:

- Derudover satser vi på mersalg til værker, der allerede har et anlæg, en del af disse vil kunne udvide deres anlæg og få en bedre økonomi ved at etablere sæsonlager.

Årsagen til at man sætter sin lid til de store sæsonlagre er ganske simpel.

- Man kan omtrent dække tyve procent af et varmeværks behov med solvarme, men med etablering af et sæsonlager vil det hæve sig til mindst 50 procent. Sæsonlagring er en spændende mulighed for mange værker, understreger han.


Konkurrenterne er alternativerne
Arcon-Sunmark lever ikke alene i denne verden, hvor vedvarende energi-teknologier slås om at komme inden for i varmen hos landets fjernvarmeværker. Men det er derfor heller ikke andre solfangerproducenter, som falder Søren Elisiussen først ind, da han bliver bedt om at nævne de væsentligste konkurrenter.

- Vores primære konkurrenter er alle alternativerne: biogas, træpiller og varmepumper. Det er dem, vi hver dag konkurrerer med om at få en bid af fjernvarmekagen, siger han og tilføjer:

- Det er først, når fjernvarmeværkerne har besluttet sig for solvarme, at konkurrencen med de andre producenter begynder, slutter han.