Tysklands største solvarmeanlæg

25. juni 2019

Forberedelserne til det hidtil største solvarmeanlæg i Tyskland er begyndt i Ludwigsburg, Baden-Württemberg. Anlægget vil præstere en årlig produktion på 5.500 MWh og have et solfangerareal på 14.800 m2 brutto, hvilket er næsten dobbelt så stort som det p.t. største anlæg i Tyskland. Efter et udbud har Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim valgt Arcon-Sunmark til at designe og opføre et nøglefærdigt solvarmeanlæg, inklusive den tekniske bygning, der vil blive fuldt integreret i det eksisterende fjernvarmeanlæg. Den tekniske bygning er designet, så den passer perfekt ind i omgivelserne, der er et levested for firben, og en promenade med et udsigtspunkt på taget af den tekniske bygning vil tiltrække publikum og informere om systemets grønne fodaftryk.

Illustration af teknikbygningen

Opførelsen af solvarmeanlægget begynder, så snart de endelige godkendelser er på plads, og anlægget vil være helt driftsklart ved udgangen af året. Den energi, der vil blive produceret, svarer til forbruger for 300 gennemsnitshusstande og bidrager med en betydelig reduktion af CO2-udslippet. Anlægget er det andet store solvarmeanlæg, som Arcon-Sunmark bygger i Tyskland. I 2018 blev et anlæg opført for Vattenfall i Berlin. I kombination med de andre anlæg, der er bygget, er det et udtryk for, at storskala solvarmeanlæg bliver mere og mere udbredt i varmeforsyningen i Tyskland.

          ”Det er en ære for os, at vi er blevet valgt som partner til at udvikle det største storskala solvarmeanlæg i Tyskland.
          Potentialet for solenergi i forbindelse med fjernvarmeforsyningen i Tyskland er stort, set fra både et samfundsmæssigt og
          økonomisk synspunkt. Energien er fuldstændig ren, teknologien er meget pålidelig, og prisen er konkurrencedygtig,” siger
          Thomas Karst, CEO, Arcon-Sunmark.

Direktør SWLB, Bodo Skaletz, Overborgmester Stadt Kornwestheim, Ursula Keck, Overborgmester Stadt Ludwigsburg, Werner Spec, Direktør SWLB, Christian Schneider

Solvarmeanlægget er en del af “Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte”, der går under navnet SolarHeatGrid og støttes af “Nationale Klimaschutz Initiative”, der er et initiativ fra det tyske miljøministerium (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit). Projektet består i sin helhed af dette store solvarmeanlæg, en akkumuleringstank på 2.000 m3 og tilslutning af delnetværk, der i dag er adskilte. Det forventes at ville reducere CO2-udslippet med 3.700 tons årligt, hvilket svarer til 1,6 million liter benzin eller en skov på størrelse med 470 fodboldbaner.

          ”Takket være alle involverede parter kan vi nu sige god for, at dette vigtige fjernvarmeprojekt bliver realiseret. Jeg er glad
          for, at vi vil stå med det største fjernvarmeanlæg med solenergi i Tyskland, når året er omme,” siger Bodo Skaletz, CEO,
          Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim.