Arcon-Sunmark leverer første store anlæg til Vietnam

3. november 2017

Solvarmeanlægget er på 5.000 m2 og skal levere varme til forarbejdning af huder samt fordampning af spildevand til PrimeAsia Leather Companys fabrik i Ba Ria-Vung Tau, der ligger lige syd for Ho Chi Minh City. Således vil 90% af spildevandet blive håndteret på fabrikken via solvarmeanlægget, der overordnet set vil bidrage med 20% af fabrikkens samlede energibehov. Fabrikken producerer 5,5 millioner m2 skind om året til tøj- og skoindustrien. I en dansk sammenhæng er et solvarmeanlæg af den størrelse ikke et særsyn, fordi især fjernvarmeværkerne efterspørger meget store anlæg, men i Vietnam er det i særklasse det største solvarmeanlæg.

          ”Ud fra en vietnamesisk målestok er det et meget stort anlæg, som vi nu opfører i Ba Ria-Vung Tau, og det vil der
          blive lagt mærke til. PrimeAsia Leather Company arbejder meget på at reducere miljøpåvirkningen fra deres
          produktion, og her bidrager solvarmeanlægget markant både i forhold til CO2-udslip, men også i forhold til en
          mere skånsom håndtering af spildevandet fra fabrikken. Derudover giver anlægget en direkte reduktion i fabrikkens
          energiomkostninger, og den vil blive større og større, idet energipriserne i Vietnam kontinuerligt stiger,” siger
          Hans Grydehøj, Project & Business Development Manager, Arcon-Sunmark.

Solvarmeanlægget står færdig i begyndelsen af 2018 og er det første store anlæg, som Arcon-Sunmark opfører i Vietnam. Selskabet har leveret en række mindre anlæg til blandt andet Nokia i Hanoi og Sheraton Hotel i Nha Trang. Arcon-Sunmark har selv en fabrik i Vietnam, der blev etableret i 2006, og som producerer solfangere til markederne uden for Europa. Derfor har man også arbejdet hårdt på at få lokale virksomheders øjne op for potentialet i solvarme til industrielle processer, og det er nu lykkedes.

          ”Anlægget for PrimeAsia Leather Company anser vi for at være et rigtig solidt referenceprojekt, der kan være
          nøglen til at åbne dette spændende marked op med hensyn til storskala solvarmeanlæg. Vietnam bliver ofte kaldt
          for verdens værksted, og der ligger virkelig meget forarbejdningsindustri i landet. Det er interessant, fordi denne
          type industri typisk har et stort energiforbrug, hvor solvarme vil kunne dække en stor del af behovet,”
          siger Hans Grydehøj.

Om PrimeAsia Leather Company
PrimeAsia producerer læder af høj kvalitet til livsstils- og sportsbrug på det globale marked for sko og tøj samt læderudstyr. PrimeAsia prioriterer miljø meget højt, og derfor producerer selskabet læder af den højeste kvalitet med det mindst mulige miljøaftryk. Det sker gennem innovation samt engagerede medarbejdere, kunder, leverandører og samfund, hvori selskabet er aktivt.