Arcon-Sunmark støtter op om ’FN’s Global Compact’

4. november 2016

Sammen med næsten 12.000 andre virksomheder, foreninger m.m. fra hele verden har Arcon-Sunmark tilsluttet sig ’FN’s Global Compact’ ved at indsende et ’Letter of Commitment’.

Hermed tilkendegiver virksomheden at ville overholde FN’s 10 principper, som alle tilstræber bæredygtighed ved at virksomheden skal bekende sig til FN’s politikker for menneskerettigheder, arbejderes rettigheder, miljø og anti-korruption. Virksomheden skal aktivt arbejde med disse områder og udarbejde en årlig rapportering, som er offentlig tilgængelig på FN’s hjemmeside.

Arcon-Sunmark har arbejdet aktivt med disse områder i mange år, men arbejdet bliver således nu formaliseret og offentligt rapporteret.

FN’s Global Compact program for forbedring af virksomheders håndtering af det sociale ansvar blev introduceret i 1999 af FN. Det er et sæt retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar.