Biomasseværker investerer i solvarme

10. juli 2018

I foråret 2019 står et nyt storskala solvarmeanlæg færdig i Hadsten. Det får en årlig produktion på 12.000 MWh. Anlæggets solfangerfelt er på 24.517 m2, og til at lagre den producerede energi opføres der en akkumuleringstank på 6.000 m3. Ved siden af tanken opføres en teknikbygning på 175 m2 tegnet af Arkikon. Som en del af løsningen er anlægget forberedt til en potentiel udvidelse af solfangerfeltet på 10.000 m2 svarende til en øget kapacitet på cirka 40%. I første omgang dækker solvarmeanlægget ca. 16% af det årlige varmebehov for Hadsten Varmeværks brugere, mens resten bliver dækket af biomasse. Arcon-Sunmark står for hele projektet, og byggeriet går i gang til august.

“Vi ser frem til denne opgave, hvor vi kan trække på vores velkendte og afprøvede set-up i forhold til at integrere storskala solvarme og biomasse. Derfor kan vi også gå hurtigt i gang med projektet, så Hadsten kan få gavn af investeringen i solvarme allerede til næste år,” siger Ole Dalby, adm. direktør i Arcon-Sunmark.

Tegning af Hadsten Varmeværks nye 175 m² nye teknikbygning og 6.000 m³ akkumuleringstank.

Biomasse og solvarme er et godt match

Tidligere i år satte Aabybro Fjernvarmeværk gang i et tilsvarende solvarmeprojekt. Ligesom Hadsten er Aabybro et biomasseværk, og yderligere solvarmeprojekter fra andre biomasseværker er enten allerede i licitation eller er på vej til at komme det. Ifølge Rambøll skyldes den øgede interesse for solvarme blandt biomasseværker, at der er god økonomi og samspil i at supplere biomasse med solvarme i storskala.

”Biomasse og solvarme er et godt match på flere fronter. Som investering er solvarme konkurrencedygtigt med biomasse, hvor vi i øjeblikket ser en prisstigning, og med solvarme kender man varmeprisen mange år fremadrettet. Det nye energiforlig ændrer ikke på, at det er en god ide for biomasseværker at etablere solvarmeanlæg. Også i forhold til produktion og bemanding passer biomasse og solvarme godt sammen, hvor man opnår en øget fleksibilitet i driften,” siger Flemming Ulbjerg, projektchef og solenergispecialist i Rambøll.

Som investering er solvarme konkurrencedygtigt med biomasse.

Fremtidssikring af varmeproduktionen
I en officiel meddelelse fra Hadsten Varmeværk forklarer bestyrelsesformand Niels Jørgen Bärtel, at der er to vægtige grunde til en investering i den størrelsesorden. Først og fremmest vil man sikre en minimal omkostningsudvikling på en del af produktionen mange år frem. Dernæst vil man få en helt miljøvenlig varmeproduktion fra solvarmeanlægget.

”Den mængde el, der bruges til at drive et solvarmeanlæg, vil i løbet af få år udelukkende være grøn el, og der vil således ikke være emissioner forbundet med driften. Det er et erklæret mål for bestyrelsen at være en medspiller i bestræbelserne for at nå de nationalt fastsatte klimamål,” siger Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand for Hadsten Varmeværk.

Om solvarmeanlægget i Hadsten:
• Anlægsstart: September 2018
• Forventet idriftsættelse: Februar 2019
• Solfangerareal: 24.517 m2
• Beregnet årlig produktion: 12.000 MWh
• Antal alm. parcelhuses årlige behov dækket: 660 (standardhuse 18,1 MWh/år)
• Andel af samlet varmebehov: 16% (resten dækkes af biomasse)
• Lagringskapacitet: 6.000 m3 akkumuleringstank
• Levetid: Minimum 25 år