Høng Varmeværk får stort solvarmeanlæg

29. oktober 2018

Høng Varmeværk har valgt Arcon-Sunmark til at levere et solvarmeanlæg på 20.034 m2. Projektet omfatter 1.590 solfangere, en teknikbygning samt tekniske installationer, inklusive SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning), mens varmeværket selv står for opførelsen af en 3.000 m3 akkumuleringstank. Solvarmeanlægget kommer til at dække 20% af varmebehovet, mens resten dækkes af en fliskedel og en halmkedel. Med undtagelse af akkumuleringstanken leverer Arcon-Sunmark solvarmeløsningen i totalentreprise. Forventet idriftsættelse er 1. maj 2019.

      ”I Høng Varmeværk er vi glade for, at der nu er indgået aftale med Arcon-Sunmark om opførelsen af et solvarmeanlæg.
      At solvarmeanlægget nu bliver en realitet er resultatet af lang tids forberedelse, og når anlægget i foråret 2019 står færdigt,
      vil det i mange år fremover bidrage til en miljøvenlig, prisstabil fjernvarmeproduktion til gavn for værkets forbrugere,”
      siger Henrik Rohde, driftschef for Høng Varmeværk.

Solvarme er populært
Storskala solvarme er blevet populært blandt danske fjernvarmeværker, der fyrer med biobrændsler. Således domineres udbudslisten med store solvarmeprojekter i 2018 af biomasseværker. Udover de argumenter, som også anføres af Høng Varmeværk, er storskala solvarme konkurrencedygtigt på prisen i forhold til selv helt nye biomasseanlæg og giver desuden fordele i forhold til den samlede drift for varmeværkerne. Solvarmeanlæg giver nemlig mulighed for at slukke for kedlerne i enten hele eller dele af sommerperioden. I disse perioder kan servicering af biomasseanlægget foregå i god ro og orden, hvilket forlænger levetiden på anlægget. Samtidig er produktionsomkostningerne meget lave i disse perioder, for solvarmeanlægget kræver stort set kun indstråling fra solen for at producere varme. Normalt ville man skulle fyre med dyrere brændsler som olie eller gas i forbindelse med servicering af et biomasseanlæg.

      ”Rekordsommeren i år har været helt ekstrem, hvad angår sol og varme. Men også på almindelige somre vil værker som Høng
      opleve lange perioder, hvor man kan slukke for biomasse-delen af varmeproduktionen. Det giver en god drift og vedligeholdelse
      af anlægget, og dermed giver det også en forbedret økonomi på både kort og lang sigt,” siger Ole Dalby, CEO i Arcon-Sunmark.

Det er Arcon-Sunmarks forventning, at interessen for storskala solvarme blandt danske biomasseværker fortsætter ind i 2019.

Om solvarmeanlægget i Høng

• Anlægsstart: Oktober 2018
• Forventet idriftsættelse: Maj 2019
• Solfangerareal: 20.034 m2
• Beregnet årlig produktion: 8.500 MWh
• Antal alm. parcelhuses årlige behov dækket: 470 (standardhuse 18,1 MWh/år)
• Andel af samlet varmebehov: 20% (resten dækkes af biomasse)
• Lagringskapacitet: 2.500 m3 akkumuleringstank
• Levetid: Minimum 25 år