Helsinge Fjernvarme - ny udvidelse af solfangerfelt gennemført

26. februar 2016

Helsinge Fjernvarmes solvarmeanlæg blev opført i 2012 og er siden da blevet udvidet af to omgange, så det i dag har et samlet solfangerareal på 22.894 m². I 2012 blev 4.763 m² solfangerareal taget i brug, hvilket blev udvidet markant i 2015, hvor 14.855 m² blev tilføjet. Her forberedte man også den seneste udvidelse af solfangerarealet med 3.276 m², der nu er klar til at blive taget i brug.

”Solvarme har helt fra begyndelsen været en god investering for Helsinge Fjernvarme og vores brugere. Vi har sænket priserne med tilbagevirkende kraft, og ind til nu har anlægget produceret mere varme, end vi har budgetteret med,” siger Leif Jacobsen, driftsleder i Helsinge Fjernvarme og uddannet maskinmester.

Ifølge Solvarmedata.dk har solvarmeanlægget det seneste år produceret mere end 9.300 MWh, hvilket svarer til det årlige varmebehov for cirka 515 parcelhuse. Arcon-Sunmark har leveret solfangere til hele anlægget og har også stået for installationen af den seneste udvidelse. Her ser man Helsinge Fjernvarme som et skoleeksempel på de økonomiske fordele, som værker med solvarmeanlæg opnår.

”Solvarmeanlæg i storskala er en god forretning for de fjernvarmeværker, som får dem installeret. Mange har den fordom, at vedvarende energi per definition giver højere omkostninger end konventionel energi. Det er ikke korrekt, når det gælder solvarmeanlæg i storskala. Det er både rigtigt godt for miljøet og giver billigere varme i radiatoren,” siger Søren Elisiussen, adm. direktør i Arcon-Sunmark.

Arcon-Sunmark er blandt verdens førende inden for solvarmeanlæg i storskala. Selskabet udvikler og installerer anlæg til fjernvarmeværker samt til industriel procesvarme til eksempelvis miner.

Helsinge Fjernvarme har i dag et samlet solfangerareal på 22.894 m²