Første store solvarmeanlæg i Baltikum

18. oktober 2018

Arcon-Sunmark har landet en stor kontrakt i Letland, hvor man skal opføre det største solvarmeanlæg til fjernvarme i Europa, hvis man ser bort fra det danske marked. Samtidig er anlægget det første af slagsen i Baltikum. Solfangerfeltet er på 21.672 m2 svarende til 1.720 solfangere, og det får en årlig produktion på 12.000 MWh. Når solvarmeanlægget står færdigt i anden halvdel af 2019, dækker det 20% af det årlige varmebehov i Salaspils. 

      “Vi har arbejdet på dette projekt siden 2014, hvor vi deltog i en fjernvarme-konference i
      Danmark. Formålet er at reducere vores CO2-udledning og blive mere uafhængige af fossile
      brændsler. Samtidig giver solvarme os mulighed for at producere vedvarende energi til en fast
      lav pris i mindst 25 år,” siger Ina Berzina-Veita, bestyrelsesmedlem, Salaspils Siltums.

Projektet i Salaspils udvikles i samarbejde med den baltiske energispecialist Filter SIA. Fjernvarmeværkets primære varmekilde er træflis, og udover det store solvarmeanlæg udvides træfliskedlens kapacitet fra 7 MW til 10 MW. Desuden opgraderes værkets kontrolsystem, og der opføres også en akkumuleringstank.

Arcon-Sunmark har opført solvarmeanlæg på fire kontinenter, og man oplever i øjeblikket, at der i Europa er en stor interesse for vedvarende energi og i særdeleshed stor-skala solvarme. Ikke mindst solvarmeanlægs lave omkostningsniveau og høje grad af fleksibilitet, hvor man relativt enkelt kan sætte det sammen med en række andre energikilder, gør solvarme til et solidt alternativ til fossile brændsler. 

      “Salaspils er en vigtig milepæl for udbredelsen af solvarme i Europa. Det er første gang, at
      der udvikles et stort anlæg i Baltikum, og med en årlig produktion på 12.000 MWh er det
      endda et anlæg af en vis kaliber. Det vil uden tvivl blive et referenceprojekt for andre fjern-
      varmeværker i Europa,” siger Ole Dalby, CEO i Arcon-Sunmark.


Filter SIA og Arcon-Sunmark ser nu på mulighederne for yderligere projekter i Baltikum.

Første store solvarmeanlæg i Baltikum