Nyt varmeværk slukker for kedlerne hver sommer

1. februar 2019

I slutningen af juni står et 5.500 MWh stort solvarmeanlæg klar til at forsyne det ny Balling-Rødding Varmeværk. Anlægget med et solfangerfelt på 12.020 m2 opføres af Arcon-Sunmark, der også står for leveringen af en akkumuleringstank på 2.500 m3 til lagring af solvarmeenergien samt de tekniske installationer. Storskala solvarmeløsningen er første del af byggeriet af et helt nyt fjernvarmeværk, som desuden består af et kedelanlæg til biomasse og en hovedbygning. 

”Vi har gennem de senere år oplevet en betydelig interesse for storskala solvarme i kombination med biomasse, og at man vælger denne løsning til et helt nyt varmeværk bekræfter denne tendens. Det er en solid og langtidsholdbar investering for værket og dets brugere, hvor solenergi kommer til at dække 20% procent af varmebehovet,” siger Thomas Karst, CEO, Arcon-Sunmark.

Installation af solvarmeanlægget i Balling-Rødding

Det ny fjernvarmeværk forventes at stå færdigt i dets helhed med udgangen af 2019. Rådgivningsfirmaet NIRAS har stået for planlægning og udbud af projektet. Balling-Rødding Varmeværk er en fusion, der blev skabt i 2018 efter en sammenlægning af Balling Fjernvarmeværk og Spøttrup Varmeværk. Fusionen forsyner cirka 1.000 brugere. I valget af solvarme og biomasse har man kigget på både økonomiske og miljømæssige forhold.

”Vores nye varmeværk skal have en bæredygtig profil både på kort og lang sigt. Ved at vælge solvarme og træflis sikrer vi brugerne en stabil og omkostningseffektiv varmeforsyning, der samtidig tager hensyn til miljøet,” siger Kaj Sørensen, bestyrelsesformand, Balling-Rødding Varmeværk.

Om solvarmeanlægget hos Balling-Rødding Varmeværk:
• Forventet idriftsættelse: Juni 2019
• Solfangerareal: 12.020 m2
• Beregnet årlig produktion: 5.500 MWh
• Antal alm. parcelhuses årlige behov dækket: 300 (standardhuse 18,1 MWh/år)
• Andel af samlet varmebehov: 20% (resten dækkes af biomasse)
• Lagringskapacitet: 2.500 m3 akkumuleringstank
• Levetid: Minimum 25 år


Et komplet solvarmeanlæg på 12.020 m² bliver færdig installeret i foråret 2019