Positivt 2015 for Arcon-Sunmark

10. april 2016

Arcon-Sunmark viser fremgang over hele linjen i årsregnskabet for 2015. De tocifrede vækstrater er meget tilfredsstillende, og den generelle forretning inden for termisk solenergi i storskala udvikler sig planmæssigt med solid ordretilgang og konkurrencedygtige løsninger. Ledelsen forventer, at væksten fortsætter i 2016 med fokus på internationalisering af selskabets aktiviteter.

Arcon-Sunmark er markedsleder inden for termisk solenergi i storskala, hvor man producerer og installerer løsninger til fjernvarme og procesvarme. 2015 har været et begivenhedsrigt år for Arcon-Sunmark, hvor man med succes har integreret Sunmark Solutions, som blev opkøbt i februar, og hvor man generelt har haft et højt aktivitetsniveau på alle områder. Markedet tager godt imod Arcon-Sunmarks løsninger, der såvel teknologisk som prismæssigt er konkurrencedygtige ikke blot i Danmark, men også internationalt. Det har resulteret i et årsregnskab, hvor bruttofortjenesten stiger med 74% sammenlignet med 2014, mens årets resultat før skat stiger med 87% til 34 millioner kroner. Samtidig har man øget overskudsgraden med 25%.

”2015 har været et meget tilfredsstillende år for Arcon-Sunmark, og regnskabet taler på mange måder for sig selv. Vi begynder nu at se, hvordan de seneste års indsats med at udvikle den generelle forretning konverteres til bæredygtig vækst, hvor eksport udgør en stadig større andel. Der er grund til at rose hele teamet for en stor indsats. Vi skal bibeholde vores momentum i et marked, der udvikler sig positivt,” siger Torben Sørensen, koncerndirektør i VKR Holding med ansvar for termisk sol og bestyrelsesformand i Arcon-Sunmark.

I løbet af 2015 blev det internationale salgsarbejde intensiveret markant. Den international pipeline ser positiv ud, og der er eksempelvis indgået en aftale med et mineselskab i Mexico. Står det til Arcon-Sunmark fortsætter den positive udvikling på eksportmarkederne i 2016.

”I 2016 skal der bygges videre på resultaterne i fjor, hvor vi tog første skridt og lykkedes med det. Nu har vi forudsætningerne for at præstere endnu bedre på samtlige parametre. Det europæiske marked for termisk solenergi i storskala indeholder gode muligheder, men det samme gælder for eksempelvis Syd- og Nordamerika samt Asien. Vi ønsker at indtage en global rolle inden for termisk solenergi,” siger Søren Elisiussen, adm. direktør i Arcon-Sunmark.


Årsregnskab 2015: Hovedtal (t.kr.)

Bruttofortjeneste:                  108.116 (62.313)                   +74%

Resultat før skat:                  43.701 (23.476)                     +86%

Årets resultat:                       34.107 (18.267)                     +87%

Overskudsgrad:                        15% (12%)                          +25%

For yderligere information:

Kontakt: Søren Elisiussen, adm. direktør i Arcon-Sunmark, på mobil 40 51 69 12

Kontakt: Torben Sørensen, koncerndirektør i VKR Holding med ansvar for termisk sol og bestyrelsesformand i Arcon-Sunmark, på mobil 21 41 32 18