Solvarmeanlæg giver tocifret millionbesparelse i Aabybro

12. marts 2018

Aabybro Fjernvarmeværk udvider deres produktionskapacitet med et stort solvarmeanlæg, der har et solfangerfelt på 26.200 m2 og dermed er blandt de ti største anlæg herhjemme. Det er Arcon-Sunmark, der projekterer og opfører solvarmeanlægget i hovedentreprise, som også inkluderer en 6.000 m3 akkumuleringstank samt vekslerunit og styringsanlæg. Teknikbygningen tegnes af Arkikon, der også har tegnet værkets biomasseanlæg. Solvarmeanlægget er forberedt for en udvidelse, så det samlede solfangerareal kan komme op på 30.000 m2.

”Aabybro har med dette store solvarmeanlæg lavet en fremsynet investering på vegne af deres brugere, og vi er meget glade for, at de har valgt Arcon-Sunmark som leverandør. Solvarme i storskala er både meget miljøvenligt og konkurrencedygtigt i kroner og ører,” siger Ole Dalby, adm. direktør i Arcon-Sunmark.

Illustration Arkikon

Store besparelser med solvarme
I april 2016 idriftsatte man et nyt biomasseanlæg, der i dag er den primære varmekilde for Aabybro Fjernvarmeværk. Solvarmeanlægget skal bidrage med 13.680 MWh timer  årligt, hvilket er 25% af den årlige produktion på 53.000 MWh. Når anlægget tages i brug til august er solvarmen beregnet til at være 14 kroner billigere per MWh end biomasseafbrændingen. Omkostningerne ved biomasse forventes at stige med den generelle inflation, mens solvarmens pris forbliver stort set uændret. Det skyldes, at der udover etableringsomkostningerne kun er meget små driftsomkostninger ved et solvarmeanlæg, hvor energikilden som bekendt er helt gratis. Derfor viser beregningerne, at biomasse i 2038 vil koste 267 kroner per MWh, mens solvarme kun vil koste 161 kroner per MWh; en besparelse på 108 kroner svarende til 40%.

”Vi vil fremover kunne fastholde vores lave varmepris. Det er en direkte konsekvens af, at vi investerer i et solvarmeanlæg. Selv de mest konservative beregningsmodeller giver en stor tocifret millionbesparelse samtidig med, at vi tager et stort skridt i den rigtige retning rent miljømæssigt,” siger Torben Stenbroen, driftsleder på Aabybro Fjernvarmeværk.

Fakta om anlægget i Aabybro
• Antal solfangere: 2.079
• Samlet solfangerfelt: 26.200 m2
• Maks. Effekt: 18,3 MW (forberedt til 21 MW)
• Beregnet årlig produktion: 13.680 MWh
• Beregnet dækningsgrad: 25%
• Kendt solvarmepris pr. MWh: 158 kr. (2018), 162 kr. (2038)
• Beregnet biomassevarmepris pr. MWh: 172 kr. (2018), 267 kr. (2038)

Illustration Arkikon