Privatlivspolitik

Denne hjemmeside har til formål at informere om Arcon-Sunmark og vores forretningsområder.
Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan og hvorfor Arcon-Sunmark A/S med datterselskaber (herefter Arcon-Sunmark) indsamler og bruger dine persondata.
Arcon-Sunmark ønsker at respektere og beskytte dit privatliv og dine persondata. Vi lægger en cookie på din computer, når du besøger denne hjemmeside. Såfremt du overdrager os dine persondata, vil Arcon-Sunmark være ansvarlig for at indsamle, opbevare og behandle dine persondata i overensstemmelse med den danske persondatalov. Dine persondata er opbevaret på servere i henholdsvis Danmark og Irland.

Formålet med behandling af persondata
De persondata, du overdrager til Arcon-Sunmark, bliver behandlet på følgende måde:

Opfordrede eller uopfordrede ansøgninger:
Arcon-Sunmark indsamler og behandler dit navn, kontaktoplysninger og alle andre oplysninger (følsomme som semifølsomme), du overdrager til os i din ansøgning, dit CV og dine referencer.

Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere:
Hvis du er eller arbejder for en af Arcon-Sunmark’s kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere, vil Arcon-Sunmark opbevare og behandle dit navn og kontaktinformation.

Hvem har adgang til dine persondata?
Det er kun særligt betroede medarbejder hos Arcon-Sunmark (eller vores databehandlere), der har adgang til at behandle dine persondata. Data bliver kun behandlet med de ovenfornævnte formål. Arcon-Sunmark overdrager ikke dine persondata til tredjeparter. Vi overdrager heller ikke dine persondata til vores datterselskaber.

Vi videregiver kun dine persondata, såfremt en tredjepart, domstol, administrativt organ eller en myndighed ved lov har ret til at kræve dine persondata overdraget.

Ret til at slette og korrigere dine persondata
Arcon-Sunmark sletter persondata, som vi behandler på baggrund af jobansøgninger, hvor ansøger modtager et afslag, senest en uge efter afslag er sendt. Såfremt jobansøgerne accepterer, at Arcon-Sunmark opbevarer deres persondata i længere tid, vil data blive slettet efter 6 måneder.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Arcon-Sunmark behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine persondata. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det. Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter persondata, som vi har registreret om dig, eller har spørgsmål til, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, kan du rette henvendelse til mail@arcon-sunmark.com. Angiv venligst ”Anmodning om log over persondata” i emnelinjen.


Endelig har du mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Cookie information
Vi lægger en sessionscookie på din computer, som gemmer et ID, der definerer dit besøg på siden. Cookien bliver slettet, når du forlader vores hjemmeside.

Ændringer til denne Privatlivspolitik
Arcon-Sunmark forbeholder sig ret til at ændre og opdatere denne Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid finde den gældende Politik på www.arcon-sunmark.com. Arcon-Sunmark opfordrer dig til jævnligt at læse vores Privatlivspolitik.

Kontaktinformation
Såfremt du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte Arcon-Sunmark A/S på
mail@arcon-sunmark.com.

Denne Privatlivspolitik blev opdateret den 24. april 2018