At dyrke grøntsager i væksthuse i Danmark kræver energi og varme, masser af varme. Derfor er den varmecentral, de har på Østervang Sjælland, også at sammenligne med et mellemstort dansk kraftvarmeværk.

Direktør Peter Krage, der er en af ejerne af Østervang Sjælland, har en såkaldt ”2020 plan”. Peter Krage forklarer: ”Ambitionen er, at gartneriets energiforbrug skal omlægges og optimeres, så brugen af fossile brændsler bliver reduceret med 20 % i forhold til 2010 forbruget. I 2010 blev der brugt 14.296 CO2 kvoter i gartneriet. Det var dengang under det tilladte maksimum, men med indførelse af nye strammere regler i 2013 kom gartneriets forbrug til at ligge over kvoterne, hvilket selvfølgelig også har været et væsentligt incitament til at tænke i energioptimering”.

Loading map...
Peter Krage

Det er vores ambition at reducere brugen af fossile brændsler med 20 % inden 2020.

Peter Krage
Direktør
Østervang Sjælland A/S

Nøgletal for anlægget

Solfangerareal (effektivt): 14.112 m2
Antal solfangere: 1.120
Lagerkapacitet: 4.800 m3
Årlig CO2 besparelse: 1.400 tons
Beregnet max. kapacitet/dag: 60 MWh
Beregnet årsproduktion: 7.000 MWh