OMKOSTNINGSBESPARELSER

Det hele begyndte med, at den 40 år gamle oliekedel trængte til udskiftning. Det var en god lejlighed til at genoverveje varmeforsyningen og beslutte, hvilken type installation der fremadrettet ville tjene fjernvarmeværket bedst. Med assistance fra professionelle rådgivere blev det hurtigt konkluderet, at en delvis udskiftning af de fossile brændstoffer med solvarme ville være fornuftig – både økonomisk og miljømæssigt. Selv det værst tænkelige scenarie ville ikke få priserne til at stige over de næste 25 år. Det i sig selv betyder sikkerhed og omkostningsbesparelser sammenlignet med de forventelige prisstigninger på fossile brændstoffer i den samme periode.

Arcon-Sunmark blev valgt som leverandør efter en omfattende EU-udbudsrunde og en detaljeret vurdering af konkurrenternes kompetencer. Og ledelsen i Dronninglund Fjernvarmeværk har ikke fortrudt deres beslutning.

Loading map...
Johan Frey

Samarbejdet med Arcon-Sunmark er forløbet fuldstændig problemfrit. Alt er holdt inden for budget og tidsplaner.

Johan Frey
Driftsleder
Dronninglund Fjernvarme

NØGLETAL FOR ANLÆGGET

Solfangerareal (effektivt): 37,573m2
Antal solfangere: 2,982
Lagerkapacitet: 62,000m3
Andel af det årlige varmebehov: ca. 40%
Beregnet max. kapacitet: 26MW
Beregnet årsproduktion: 18,000MWh