REKORDSTORT ANLÆG OPFØRT PÅ REKORDTID

Solvarmeanlægget er en del af en større ombygning på kraftvarmeværket ved Silkeborg, og solvarmeproduktionen kan dække det årlige varmebehov for 4.400 husstande eller 20 % af det samlede varmebehov i Silkeborg. Silkeborg Forsynings solvarmeløsning vil reducere CO2-udledningen med omkring 15.700 tons/år.

Opførelsen er gennemført på rekordtid, og det har naturligvis stillet krav til logistik og samarbejde de forskellige montageteams imellem. I den travleste periode blev der installeret mere end 6.000 solfangere på én måned

Loading map...
Knud Erik Nielsen

En femtedel af Silkeborgs varmeforbrug bliver nu dækket af solvarme, og det er vi stolte over at have været med til at realisere sammen med Silkeborg Forsyning. Projektet er et bevis på, at en omlægning til vedvarende energi ikke behøver at være en tung og lang proces, men kan realiseres hurtigt og effektivt. 

Knud Erik Nielsen
Salgsdirektør
Arcon-Sunmark A/S

NØGLETAL FOR ANLÆGGET

Solfangarareal (effektivt): 156.694m2
Antal solfangere: 12.436
Lagerkapacitet: 4 x 16.000m3
Andel af det årlige varmebehov: ca. 20%
Beregnet max. kapacitet: 110MW
Beregnet årsproduktion: 80.000MWh